Dit privacybeleid is op 25 mei 2018 in werking getreden

Privacybeleid website

 

Dit privacybeleid met betrekking tot onze Website is van kracht vanaf 25 mei 2018

Inleiding
Het is belangrijk dat u weet wie verantwoordelijk is voor het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. De website www.portakabin.com wordt beheerd door Portakabin Limited ('wij' of 'ons'). Wij zijn de 'verwerkingsverantwoordelijke' voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt voor het aanbieden van deze website en voor alle andere doeleinden die in dit privacybeleid m.b.t. onze website worden uiteengezet, in overeenstemming met de Algemene EU-Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de Data Protection Act 2018. Dit betekent dat wij zullen beslissen hoe en waarom uw persoonsgegevens worden gebruikt en ervoor zullen zorgen dat uw gegevens legaal en veilig worden behandeld.

Ons Comité voor gegevensbeveiliging heeft binnen Portakabin de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit privacybeleid m.b.t. onze Website en de wetgeving worden nageleefd. Ons Comité voor gegevensbeveiliging kan worden gecontacteerd via e-mail aan datacontroller@portakabin.com.

 

Uw gegevens veilig bewaren
Bij Portakabin zetten we ons in om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en te behandelen in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dit privacybeleid m.b.t. onze Website bevat belangrijke informatie en we vragen u het zorgvuldig te lezen. Het geeft meer uitleg over:

 • de persoonsgegevens die we over u verzamelen;
 • de redenen waarom en de manieren waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • met wie uw informatie kan worden gedeeld;
 • uw rechten met betrekking tot die gegevens; en
 • alles wat wij voor u van belang achten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wie zijn wij?
De hoofdactiviteit van Portakabin Limited is de verhuur en verkoop van modulaire en verplaatsbare gebouwen.

Verzameling van uw gegevens
Gegevens van u of van uw gebruik van onze website
Wij verzamelen sommige gegevens rechtstreeks van u wanneer u een aanvraag bij ons registreert, contact met ons opneemt via e-mail, een brochure aanvraagt, deelneemt aan een van onze wedstrijden, een opmerking of vraag indient op de contactpagina op onze website of een klantenenquête invult.

Deze gegevens omvatten het volgende: 

 • volledige naam;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • postcode;
 • functiebenaming;
 • informatie over u in verband met uw project (indien u dit wenst mee te delen); 

 

Het kan voorkomen dat we ook informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt met vragen, klachten, opmerkingen of lof, of informatie die u over uzelf plaatst op openbare ruimtes van verschillende sociale-mediaplatforms ('Vrijwillige gegevens').

Let wel: we verzamelen geen informatie met betrekking tot uw betalingsgegevens, zoals krediet-/debetkaartgegevens.

Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van www.portakabin.com via cookies en gelijkaardige technologie. Dit omvat uw kijkgeschiedenis, IP-adressen, toestelidentificatiegegevens en informatie over hoelang u op bepaalde pagina's bleef of op welke pagina's u hebt geklikt ('Gedragsgegevens'). Meer gedetailleerde informatie in dit verband vindt u hieronder in het gedeelte 'Cookies en tracking' van het privacybeleid van deze website.

 

We verzamelen en gebruiken ook informatie over eventuele servicefouten of -onderbrekingen die zich hebben voorgedaan terwijl u op onze site surfte, zodat we deze kunnen herstellen en technische verbeteringen kunnen aanbrengen aan www.portakabin.com.

 

Gegevens van derden
Het gebeurt dat we ook gegevens van derden over u verzamelen ('Gegevens van derden'). Het gaat onder meer om:

 • andere bedrijven die uw toestemming hebben gekregen om gegevens met ons te delen, zoals adverteerders of andere bedrijven waar u aanverwante producten of diensten hebt gekocht;
 • onderzoekspanels die voor ons marktonderzoek uitvoeren, waarbij eventueel persoonsgegevens worden verzameld voor dit onderzoek. Deze gegevensverzameling zal onderworpen zijn aan het privacybeleid van de onderzoekspanels. De informatie wordt ons door de onderzoekspanels gewoonlijk op anonieme basis verstrekt. We gebruiken de gegevens uit dit onderzoek om:
 • de evaluatie van onze prestaties en de ontwikkeling van onze producten en diensten, met inbegrip van reclame, toe te lichten;
 • onze marketing- en promotieactiviteiten toe te lichten;
 • gerenommeerde externe gegevensaanbieders, zoals Mint UK (Bureau Van Dijk), die we hebben doorgelicht. De gegevens die wij van deze aanbieders krijgen, zijn door hen verzameld via openbare registers zoals het kiezersregister, of, met uw toestemming, via enquêtes of andere merken en bedrijven waarmee u contact hebt. De gegevens waarover deze derden kunnen beschikken, zijn:
 • naam;
 • functiebenaming;
 • bedrijfsnaam en -adres;
 • plaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummers;

 

We verzamelen ook openbaar beschikbare informatie van sociale netwerksites zoals Twitter, Linkedin en Facebook bijvoorbeeld likes, shares, tweets en posts over Portakabin. Deze informatie wordt aan ons verstrekt met behulp van software van derden en is volledig geanonimiseerd, zodat we niet kunnen zien wie de informatie heeft geplaatst. Soms kunnen we echter individuen identificeren, maar uitsluitend voor interne analysedoeleinden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom we de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 • om de nodige stappen te ondernemen ter voorbereiding van, of in uitvoering van onze verplichtingen in het kader van een boekingscontract om:
 • de door u geplaatste bestellingen uit te voeren;
 • andere door u toegestane transacties te verwerken;
 • om de nodige stappen te ondernemen ter voorbereiding van, of in uitvoering van onze verplichtingen in het kader van een wedstrijd waaraan u hebt deelgenomen, bijvoorbeeld door u te contacteren om u te laten weten dat u een prijs hebt gewonnen en uw adres te gebruiken om uw prijs naar u toe te sturen. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze wedstrijd gebruikt en zijn onderworpen aan de voorwaarden van de wedstrijd, die u bij uw inschrijving worden meegedeeld.
 • indien u een consument bent, om u met uw toestemming:
  • op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen;
  • marketinginformatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant is;
 • in ons legitiem belang* om:
 • een product- of klantenonderzoek of -ontwikkeling uit te voeren (per e-mail, telefoon, fax of post). We gebruiken de persoonsgegevens om uw antwoorden op onze enquêtes te beoordelen en inzichten en informatie te analyseren zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren (zoals  het aanpassen van onze website aan uw interesses).
 • indien u een bedrijf bent:
  • u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen;
  • u marketinginformatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze voor u interessant is;
  • te reageren op een opmerking of vraag die aan ons wordt voorgelegd via de contactpagina op onze website;
  • een beeld te vormen van u en de soorten producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn ('uw profiel'). We kunnen gebruik maken van profilering om uw Profiel te creëren en een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website aan te bieden en de passende publiciteit/informatie aan u door te sturen;
 • gegevens te archiveren die van historische of statistische waarde kunnen zijn. Deze gegevens kunnen dan in de toekomst worden gebruikt voor interne doeleinden of derden kunnen voor onderzoeksdoeleinden tot deze gegevens toegang krijgen ('Historische gegevens'). Dit kan een van de vrijwillige gegevens zijn die u hebt verstrekt. Wij zullen alleen die persoonsgegevens vastleggen die op deze manier en voor deze doeleinden reeds openbaar zijn gemaakt op onze website. Indien mogelijk worden bij het archiveren van kopieën van de website persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd. De gegevens die wij in ons archief bewaren, worden regelmatig gecontroleerd en alle gegevens die niet meer als interessant worden beschouwd, worden verwijderd of geanonimiseerd. 

 

*Een beroep op een legitiem belang doet geen afbreuk aan uw belang of fundamentele rechten en vrijheden.

Hoe wij geanonimiseerde gegevens gebruiken
We gebruiken geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld om ons te helpen begrijpen wat voor soort inhoud gebruikers willen en om te delen met adverteerders, zodat ze weten hoe doeltreffend hun reclame is. Wanneer deze gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, is het niet mogelijk om u of een andere individuele gebruiker te identificeren.

Hoe gebruiken we uw gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden? 
E-mailmarketing
Indien u een consument bent en u hebt zich aangemeld om e-mailmarketing van ons te ontvangen of indien u een bedrijf bent en ons niet hebt laten weten dat u geen e-mailmarketing van ons wilt ontvangen, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen, zoals nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten, sectornieuws en wedstrijden, alsmede alle andere relevante informatie waarvan wij denken dat u deze interessant vindt en/of dat het ons aanbod aan u zal verbeteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketinggerichte e-mails door de instructies voor uitschrijving te volgen in een van onze e-mailmarketingcommunicaties of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@portakabin.com. Het kan tot 14 dagen duren voordat uw voorkeurswijziging van kracht wordt en de wijziging zal geen invloed hebben op marketingmails die al voor verzending stonden gepland. Als u zich afmeldt voor e-mailmarketing, kan het zijn dat we u af en toe toch nog servicecommunicatie per e-mail moeten sturen, zoals informatie over wijzigingen in onze diensten.

Gebruik van andere platforms om onze producten en diensten te promoten
Onze inhoud kan op sites van derden verschijnen op basis van uw gedrag op deze sites (bijvoorbeeld nadat u ons merk of de inhoud ervan op LinkedIn hebt geliket, of nadat u op onze sites bent geweest en vervolgens onze display-advertenties op andere websiteplatforms hebt gezien), of het gedrag van anderen binnen uw netwerken (een contactpersoon binnen uw LinkedIn-netwerk liket ons merk of de inhoud ervan op LinkedIn, en dus verschijnt het in uw news feed). Deze handelsmerkberichten worden gecontroleerd door de site van de derde partij, maar u kunt uw voorkeuren binnen het platform van de derde partij mogelijk bijwerken om deze berichten in de toekomst niet meer te laten verschijnen (zie het gedeelte 'Cookies en tracking' hieronder, dat geldt voor het gebruik van onze website, maar dat nuttig kan zijn).

Met wie delen we uw gegevens?
In sommige omstandigheden moeten we uw persoonsgegevens delen met goed doorgelichte derden, bijvoorbeeld wanneer we externe leveranciers gebruiken om diensten voor ons uit te voeren. Deze derden zijn onder meer: 

 • externe dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze klantendatabase en het verwerken van de aanvraagformulieren; 
 • andere dienstverleners, zoals dienstverleners op het gebied van informatiebeveiliging, die ons helpen om onze IT-systemen te beheren en ervoor zorgen dat ze veilig zijn; en
 • externe marketing- en reclamebureaus om ervoor te zorgen dat onze marketing en reclame doeltreffend wordt geleverd in overeenstemming met het privacybeleid van deze Website.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden: 

 • platforms van derden via welke we u aanbevelingen kunnen doen voor onze inhoud en diensten, zoals hierboven beschreven onder 'Gebruik van andere platforms om onze producten en diensten te promoten'; en
 • externe media-agentschappen, in welk geval gegevens worden gedeeld in een gepseudonimiseerde vorm zoals hierboven beschreven in het gedeelte 'Waarvoor gebruiken we uw gegevens?' van het Privacybeleid van deze Website.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens ook met derden delen in de volgende omstandigheden: 

 • wanneer u er specifiek mee heeft ingestemd dat wij uw gegevens met een bepaalde derde partij delen;
 • indien we bij wet verplicht zijn of toestemming hebben om dit te doen of om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen of af te dwingen.

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door of slaan ze niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER); in bepaalde gevallen kunnen de derden aan wie wij uw gegevens doorgeven dit echter wel doen in het kader van hun dienstverlening aan ons. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, zullen wij ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u de inhoud van www.portakabin.com op sociale media deelt, weet het betreffende sociale-netwerkplatform, via de deelknoppen van de sociale netwerken op onze site, op welke pagina u zich bevindt om die pagina te delen. Het gebruik van die informatie wordt geregeld door het eigen privacybeleid van het sociale-netwerkplatform en het aanklikken van de 'deel'-knoppen leidt niet tot het delen van andere persoonsgegevens tussen Portakabin en het platform.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor meer informatie met betrekking tot de specifieke bewaartermijnen kunt u contact opnemen met datacontroller@portakabin.com.

Onze aanpak inzake informatiebeveiliging
Om uw informatie te beschermen, heeft Portakabin Limited een beleid en procedures om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de informatie, dat de informatie op een veilige en verstandige manier wordt behandeld en opgeslagen en dat alle systemen die toegang kunnen krijgen tot de informatie, de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Om dit te bereiken hebben alle werknemers, aannemers en onderaannemers rollen en verantwoordelijkheden die in dat beleid en die procedures zijn vastgelegd.

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers, aannemers en onderaannemers deze verantwoordelijkheden begrijpen, krijgen ze de nodige opleiding en middelen.
Naast deze operationele maatregelen maken we ook gebruik van een reeks technologieën en beveiligingssystemen om het beleid te versterken.

Om er zeker van te zijn dat deze maatregelen voldoen, worden er regelmatig kwetsbaarheidstests uitgevoerd. Er worden regelmatig controles gepland om zwakke plekken en niet-naleving te identificeren. Daarnaast worden alle onderdelen van de organisatie voortdurend gemonitord en gemeten om problemen op te sporen voordat ze zich voordoen.

 

Uw rechten
Uw rechten op grond van de wetgeving betreffende de gegevensbescherming en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, worden in dit deel nader toegelicht. Om een van de onderstaande verzoeken te kunnen verwerken, kan het voor uw veiligheid nodig zijn om uw identiteit te verifiëren. In dergelijke gevallen is uw antwoord nodig om dit recht uit te oefenen. Wij kunnen ook aanvullende informatie nodig hebben, d.w.z. om ons te helpen bij het vinden van de specifieke gegevens die in uw verzoek zijn vermeld.

Een verzoek om uw rechten uit te oefenen wordt zo snel mogelijk beantwoord en niet later dan een maand na ontvangst van uw verzoek en alle noodzakelijke identificatiebewijzen of nadere informatie. Voor bijzonder moeilijke of complexe verzoeken, of als u een groot aantal verzoeken hebt ingediend, kan het tot drie maanden duren voordat wij kunnen reageren. In dat geval laten wij u zo snel mogelijk iets weten en zullen we uitleggen waarom het langer duurt.

Het recht op toegang tot informatie die wij over u hebben
U kunt steeds contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de informatie die we over u hebben en waarom we die informatie hebben, wie toegang heeft tot de informatie en waar we de informatie vandaan hebben. Een verzoek om dit recht uit te oefenen heet een 'verzoek tot toegang van de betrokkene'.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
U heeft het recht om te verzoeken dat Portakabin Limited stopt met de verwerking van uw gegevens. Na ontvangst van het verzoek nemen we met u contact op en melden we u of we in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen of dat we gegronde redenen hebben om verder te gaan. Als de gegevens niet meer door ons worden gebruikt, kunnen wij uw gegevens blijven bewaren om aan onze andere rechten te voldoen. Als we dwingende legitieme redenen hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, kunnen we dat blijven doen. Zo niet, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten.

Beperkte verwerkingsrechten
U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens onnauwkeurig zouden kunnen zijn en moeten worden geverifieerd, of als wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar voor u moeten bewaren om uw eigen wettelijke rechten uit te oefenen. Het beperken van uw persoonsgegevens betekent dat wij alleen uw persoonsgegevens opslaan. We kunnen niet doorgaan met de verwerking ervan, tenzij dit door u is toegestaan of om een rechtsvordering uit te oefenen of om een derde partij of het publiek te beschermen.

Het recht om ons te vragen geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing
U heeft het recht om te verzoeken dat wij geen contact meer met u opnemen voor direct marketing of reclame. Om uw verzoek te kunnen verwerken, kan het voor uw veiligheid nodig zijn om uw identiteit te verifiëren. Om u specifiek af te melden voor e-mailmarketing, kunt u de optie 'uitschrijven' gebruiken in al onze e-mailmarketingcommunicatie. Gelieve te noteren: dat het even kan duren voordat afmeldingsverzoeken in werking treden.

Het recht om de informatie die wij over u hebben, te verbeteren en bij te werken
Als de gegevens die wij over u hebben achterhaald, onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en zullen wij ervoor zorgen dat deze worden bijgewerkt nadat wij ervan overtuigd zijn dat de nieuwe gegevens die u hebt verstrekt, juist zijn.

Het recht om uw informatie te laten wissen
Als u vindt dat wij uw gegevens niet meer mogen gebruiken of dat wij uw gegevens illegaal gebruiken, kunt u ons verzoeken de gegevens die wij in ons bezit hebben te wissen. Wanneer wij uw verzoek ontvangen, zullen wij bevestigen of de gegevens zijn verwijderd of u vertellen waarom ze niet kunnen worden verwijderd. Als wij wettelijk verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij uw gegevens volledig anonimiseren zodat het geen persoonsgegevens meer zijn en ze niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we hieraan voor zover mogelijk voldoen.

Toestemming
In de gevallen waarin we uw toestemming nodig hebben om uw gegevens te bewaren, zullen we u vragen om een vakje aan te vinken op elk formulier waarbij toestemming nodig is. Door deze vakjes aan te vinken geeft u aan dat u op de hoogte bent gebracht waarom Portakabin Limited de informatie verzamelt, hoe deze zal worden gebruikt, hoelang deze zal worden bewaard, wie er nog meer toegang zal hebben en wat uw rechten als betrokkene zijn.

Als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar datacontroller@portakabin.com

 

Cookies en tracking

Wat zijn 'cookies'?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar uw computer of mobiel apparaat wanneer u een website of applicatie bezoekt. Uw webbrowser (zoals Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome) stuurt deze cookies vervolgens bij elk volgend bezoek terug naar de website of applicatie, zodat ze u kunnen herkennen en zaken als gepersonaliseerde gegevens of gebruikersvoorkeuren kunnen onthouden.

Cookies zijn zeer nuttig en doen veel verschillende taken die helpen om uw ervaring op websites zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ze laten u bijvoorbeeld efficiënt van de ene naar de andere webpagina gaan, waarbij ze uw voorkeuren onthouden, onze marketing- en reclamecampagnes doelgerichter maken door op uw interesses afgestemde advertenties aan te bieden en in het algemeen uw ervaring te verbeteren. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses.

Er zijn twee soorten cookies, sessiecookies of permanente cookies, afhankelijk van hoelang ze worden gebruikt:

 • Sessiecookies zijn enkel actief tijdens uw online-sessie en verdwijnen van uw computer of apparaat wanneer u uw browser sluit.
 • Permanente cookies blijven op uw computer of apparaat staan nadat de browser is afgesloten en blijven aanwezig voor de in de cookie aangegeven periode. Deze permanente cookies worden geactiveerd bij elk bezoek aan de site waar de cookie is aangemaakt.

 

In de meeste gevallen hebben we uw toestemming nodig om cookies op deze website te kunnen gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer de cookie essentieel is om u een door u aangevraagd product of dienst te kunnen leveren.

Toestemming
Als u onze website bezoekt wanneer uw browser is ingesteld om cookies te aanvaarden, zullen we dit interpreteren als een indicatie dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën zoals beschreven in het Privacybeleid van onze Website. Als u in de toekomst van gedachten verandert over het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren of volledig uit te schakelen.

Wanneer u onze Website gebruikt, hetzij op een webbrowser, hetzij op een apparaat, kunnen de volgende 4 categorieën van cookies worden ingesteld:
1. 'Strikt noodzakelijke' cookies
2. Functionele cookies
3. Analytische cookies
4. Cookies van derden

Hoe zet u de cookies uit?
Als u geen cookies wilt aanvaarden, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat er geen cookies worden aanvaard. Als u dit doet, kunt u een deel van de functionaliteit van deze website verliezen. Als u zich afmeldt voor gerichte reclame, ziet u nog steeds reclame op www.portakabin.be, maar deze zal niet specifiek op u zijn afgestemd. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u terecht op de webpagina van de Information Commissioner over cookies.

 

Vragen van klanten
Wanneer Portakabin Limited wordt gecontacteerd met een vraag, zullen we de naam van de entiteit en de contactgegevens alleen bewaren voor de behandeling van de vraag.

De online-formulieren zijn onderworpen aan dezelfde cookies en tracking als de rest van de website (meer informatie vindt u hoger in het deel 'Cookies en tracking' van het Privacybeleid van deze Website).

Wanneer u ons belt, kan het gesprek worden opgenomen om de belangen van alle partijen te beschermen. De opname van een telefoongesprek wordt na 28 dagen verwijderd, tenzij het nodig is voor lopende zaken.

Hoe kunt u ons contacteren?
Als u vragen hebt over het Privacybeleid van deze Website en/of onze verwerking van uw gegevens, of als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail naar datacontroller@portakabin.com

 

Klachtenprocedure
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de naleving van de gegevensbescherming in België regelt. Meer informatie in dit verband vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel

Wijzigingen aan het Privacybeleid van deze Website
We kunnen het Privacybeleid van deze Website van tijd tot tijd wijzigen. U dient het Privacybeleid van deze Website af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens wanneer u de website bezoekt. U kunt ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van belangrijke wijzigingen.

 

Beleid bijgewerkt op 25 mei 2018