Privacybeleid

Dit privacybeleid is op 1 april 2021 in werking getreden

Inleiding
Het is belangrijk dat u zich realiseert wie verantwoordelijk is voor het veiligstellen van uw persoonsgegevens. De website www.portakabin.com wordt beheerd door Portakabin BV ('wij' of 'ons'). Wij zijn de 'gegevensverantwoordelijke' ten aanzien van alle persoonsgegevens die ten behoeve van het aanbieden van deze website en voor enig ander doel zoals in dit privacybeleid beschreven – met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU en de Britse Data Protection Act van 2018 – verzameld en gebruikt worden. Dit betekent dat het onze verantwoordelijkheid is te beslissen hoe en waarom uw persoonsgegevens gebruikt worden, en erop toe te zien dat op rechtmatige en veilige wijze met uw gegevens wordt omgegaan.

Binnen Portakabin draagt onze Commissie voor Gegevensbescherming de eindverantwoordelijkheid voor wat betreft het toezicht op de naleving van dit privacybeleid en de wet. Ons Commissie voor Gegevensbescherming is te bereiken via datacontroller@portakabin.com.

Bescherming van uw gegevens
Portakabin vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn en dat er volgens de huidige wetgeving mee omgegaan wordt. Dit privacybeleid bevat belangrijke informatie en wij vragen u het zorgvuldig te lezen. In het beleid:

 • wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
 • wordt aangegeven waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, en wordt de daarvoor gebruikte werkwijze beschreven;
 • wordt aangegeven met wie uw informatie wellicht gedeeld wordt;
 • wordt aangegeven welke rechten u hebt ten aanzien van uw gegevens; en
 • wordt alle andere informatie besproken die wij voor u van belang achten ten aanzien van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

 

Wie zijn wij?
De belangrijkste activiteit van Portakabin BV is het verhuren van modulaire en verplaatsbare gebouwen.

Verzameling van uw gegevens
Gegevens die van u of door uw gebruik van onze website verkregen worden
Wij verzamelen sommige gegevens direct van u wanneer u een aanvraag indient, via e-mail contact met ons opneemt, een brochure aanvraagt, aan een van onze wedstrijden meedoet, via de contactpagina op onze website een vraag of opmerking indient of aan een klantonderzoek meewerkt.

Hieronder vallen de volgende gegevens: 

 • volledige naam
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • postcode
 • functie
 • informatie over u die verband houdt met uw project (voor zover u deze verschaft), en

In sommige gevallen kunnen wij ook informatie verzamelen die u ons vrijwillig verschaft, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt, een klacht indient, een opmerking maakt of een compliment geeft, of informatie over uzelf die u op openbaar toegankelijke plekken of de verschillende sociale media deelt ('Vrijwillige Gegevens').

Let wel: wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot uw betalingsinformatie, zoals betaalpas-/creditcardgegevens.

Door middel van cookies of soortgelijke technologieën verzamelen wij gegevens over uw gebruik van www.portakabin.com. Dit betreft uw browsegeschiedenis, IP-adressen, apparaatgegevens en informatie over hoe lang u bepaalde pagina's hebt bezocht of welke pagina's u hebt aangeklikt ('Gedragsgegevens"). Meer gedetailleerde informatie hierover is verderop onder 'Cookies en volgen' te vinden.

Daarnaast verzamelen en gebruiken wij informatie over eventuele servicefouten en ‑onderbrekingen die zich voorgedaan hebben terwijl u onze site bezocht, zodat wij deze kunnen verhelpen en www.portakabin.com in technisch opzicht kunnen verbeteren.

 

Gegevens van derden
Van tijd tot tijd kunnen wij bepaalde gegevens over u van derden verzamelen ('Derdengegevens'). Dit betreft:

 • andere bedrijven die uw toestemming hebben om gegevens met ons te delen, zoals adverteerders of andere ondernemingen waarvan u gerelateerde producten of diensten afgenomen hebt;
 • onderzoekspanels die marktonderzoek voor ons doen, waarbij ten behoeve van het onderzoek wellicht persoonsgegevens verzameld moeten worden. Deze gegevensverzameling is onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende onderzoekspanels. De informatie die wij ontvangen van onderzoekspanels, wordt doorgaans geanonimiseerd ter beschikking gesteld. Wij gebruiken de gegevens uit deze onderzoeken:
 • als basis voor de evaluatie van onze prestaties en de ontwikkeling van onze producten en diensten, inclusief reclame;
 • als basis voor onze marketing- en promotieactiviteiten;
 • gerenommeerde externe gegevensaanbieders, zoals Mint UK (Bureau Van Dijk), die door ons nagetrokken zijn. De gegevens die wij van deze aanbieders verkrijgen, is door hen uit openbaar toegankelijke gegevens, zoals het kiezersregister, verzameld of – met uw toestemming – uit onderzoeken of van andere merken en ondernemingen waarmee u contact hebt verkregen. Wanneer deze derden dergelijke informatie hebben, betreft dit mogelijk gegevens zoals:
 • naam
 • functie
 • bedrijfsnaam en adres
 • plaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummers.

Daarnaast verzamelen wij openbaar toegankelijke informatie van socialemedia-sites zoals Twitter, LinkedIn en Facebook, bijvoorbeeld likes, shares, tweets en posts over Portakabin. Wij verkrijgen deze informatie door gebruik te maken van externe software, en deze is volledig geanonimiseerd, zodat wij niet kunnen zien wie de informatie geplaatst heeft. Van tijd tot tijd kunnen wij echter – uitsluitend voor interne analyse – individuele personen identificeren.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, gebruiken.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 • om de stappen te kunnen nemen die ter voorbereiding van of het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van een boekingscontract vereist zijn, zodat:
 • wij door u geplaatste orders kunnen vervullen;
 • wij andere door u geautoriseerde transacties kunnen verwerken;
 • wij de stappen kunnen nemen die ter voorbereiding van of het nakomen van onze verplichtingen in verband met uw deelname aan een wedstrijd vereist zijn, bijvoorbeeld contact met u opnemen om u te laten weten dat u een prijs gewonnen hebt, of gebruikmaken van uw adres om de prijs naar u toe te sturen. Deze gegevens worden alleen voor de doeleinden van de betreffende wedstrijd gebruikt en zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze wedstrijd, die aan u bekendgemaakt worden op het moment dat u aan de wedstrijd meedoet.
 • – indien u een consument bent – om met uw toestemming:
  • u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen;
  • u marketinginformatie te verschaffen waarvan wij denken dat die voor u interessant is;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang* van ons:
 • ten behoeve van klant- of productonderzoek/productontwikkeling (via e-mail, telefoon, fax of post). Wij gebruiken de persoonsgegevens bij de analyse van uw reactie op onze onderzoeken, zodat wij de inzichten en informatie kunnen analyseren en onze producten en diensten kunnen verbeteren (onder andere door onze website aan uw interesses aan te passen).
 • – indien u een onderneming bent – om:
  • u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen;
  • u marketinginformatie te verschaffen waarvan wij denken dat die voor u interessant is;
  • op een via de contactpagina op onze website bij ons ingediende vraag of opmerking te reageren;
  • een beeld van u en de soorten producten of diensten waarin u wellicht geïnteresseerd bent te krijgen ('Profiel'). Wij kunnen een Profiel voor u aanmaken om u een meer op uw behoeften toegesneden ervaring op onze website te geven en de advertenties/informatie te bepalen die wij u tonen;
 • om gegevens te archiveren die wellicht van historische of statistische waarde zijn. Deze gegevens kunnen vervolgens van tijd tot tijd voor interne doeleinden gebruikt worden, of voor onderzoeksdoeleinden aan derden ter beschikking gesteld worden ('Historische Gegevens'). Hieronder vallen mogelijk ook de Vrijwillige Gegevens die u verschaft hebt. Wij leggen uitsluitend persoonsgegevens vast die al op deze manier en voor dit doel op onze website openbaar gemaakt zijn. Indien mogelijk worden persoonsgegevens in geval van archivering van kopieën van de website geanonimiseerd of verwijderd. Van tijd tot tijd worden de gegevens die wij in ons archief bewaren, opnieuw bekeken, en gegevens die niet langer relevant zijn, gewist of geanonimiseerd. 

*Wanneer wij van een gerechtvaardigd belang uitgaan, laat dit uw belangen of grondrechten en vrijheden onverlet.

Hoe wij geanonimiseerde gegevens gebruiken
Voor bepaalde doeleinden gebruiken wij geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in welke soort inhoud gebruikers graag zien, en om deze informatie met adverteerders te delen, zodat zij weten hoe effectief hun reclame is. Wanneer de gegevens voor deze doeleinden gebruikt worden, is het niet mogelijk om u of een andere individuele gebruiker op basis daarvan te identificeren.

Hoe gebruiken wij uw gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden? 
E-mailmarketing
Indien u een consument bent en u ingeschreven hebt om via e-mail marketingberichten van ons te ontvangen, of een bedrijf bent en ons niet heeft laten weten dat u geen marketingmails van ons wilt ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om u informatie te sturen, waaronder nieuwsbrieven, informatie over producten en diensten, nieuws uit de bedrijfstak en over wedstrijden, en eventuele andere relevante informatie waarvan wij menen dat u deze interessant vindt, en/of deze ons aanbod aan u kan verbeteren. U kunt te allen tijde aangeven geen marketingmails meer te willen ontvangen door de uitschrijvingsinstructies in een van onze marketingberichten te volgen of een e-mail te sturen aan unsubscribe@portakabin.com. Het kan 14 dagen duren voordat een wijziging in uw voorkeuren doorgevoerd is. Een dergelijke wijziging is overigens niet van invloed op marketingmails waarvan de verzending al gepland is. Indien u zich uitschrijft voor marketingmails, zult u mogelijk nog wel van tijd tot tijd serviceberichten van ons via e-mail ontvangen (bijvoorbeeld informatie over wijzigingen in onze diensten).

Gebruik van andere platforms voor de promotie van onze producten en diensten
Uw gedrag en het gedrag van anderen in uw netwerk op andere websites kan ertoe leiden dat u content van ons op externe sites te zien krijgt. Zo is het mogelijk dat, wanneer u op LinkedIn aangeeft ons merk of onze inhoud leuk te vinden, of onze websites bezoekt, u vervolgens advertenties van ons op andere websites ziet, en kan het ook zijn dat, wanneer een contactpersoon bijvoorbeeld op LinkedIn aangeeft ons merk of onze inhoud leuk te vinden, u dit in uw NewsFeed ziet. Dergelijke berichten worden door de externe website gecontroleerd, maar het is mogelijk dat deze u in de gelegenheid stelt uw voorkeuren op dit externe platform aan te passen zodat deze berichten niet meer getoond worden (zie 'Cookies en volgen' hieronder – dit betreft het gebruik van onze website, maar bevat wellicht toch bruikbare informatie).
 
Met wie delen wij uw gegevens?
In sommige omstandigheden zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens met vertrouwde externe partijen te delen, bijvoorbeeld wanneer wij externe leveranciers inzetten om namens ons diensten uit te voeren. Dit betreft – onder andere – de volgende derden: 

 • externe dienstverleners die ons bijstaan bij het beheer van onze klantendatabase en ons proces betreffende inlichtingenformulieren; 
 • andere dienstverleners, zoals informatiebeveiligingsdiensten die ons helpen onze ICT‑systemen te beheren en ervoor te zorgen dat deze goed beveiligd zijn; en
 • externe marketing- en reclamebureaus, om – met inachtneming van dit privacybeleid – de effectiviteit van onze marketing en reclame te waarborgen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met de volgende categorieën ontvangers: 

 • externe platforms om ons in staat te stellen u via deze platforms aanbevelingen met betrekking tot onze inhoud en diensten te sturen, zoals hierboven onder 'Gebruik van andere platforms voor de promotie van onze producten en diensten' beschreven; en
 • externe mediabureaus, in welk geval gegevens in gepseudonimiseerde vorm gedeeld worden, zoals hierboven onder 'Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?' in dit privacybeleid beschreven.

 

Uw persoonsgegevens delen wij ook met derden in de volgende gevallen: 

 • wanneer u er specifiek mee ingestemd hebt dat wij uw gegevens met een bepaalde derde delen;
 • wanneer wij dit bij wet verplicht zijn of mogen doen, en om onze rechten of de rechten van derden uit te oefenen.

 

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan organisaties in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit kan de overdracht van uw gegevens naar het Verenigd Koninkrijk omvatten.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door buiten de EER waar:

 • de doorgifte plaatsvindt naar een land waar de Europese Unie (EU) commissie heeft besloten dat de maatregelen aldaar een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden;
 • of we onze eigen maatregelen hebben getroffen om een adequate beveiliging te waarborgen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • of u hebt ingestemd met de doorgifte;
 • of de doorgifte is noodzakelijk om een van de redenen die in de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgelegd, met inbegrip van de uitvoering van een contract tussen ons, of om uw vitale belangen te beschermen;
 • of de doorgifte is verplicht op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

 

Onder voorbehoud van de vereisten hierboven, kunnen persoonsgegevens die wij bijhouden ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Deze personeelsleden kunnen zich onder meer bezighouden met de uitvoering van contracten met de betrokkene, de verwerking van betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.


Wanneer u via de daarvoor bedoelde knoppen op onze site inhoud van www.portakabin.com op sociale media deelt, weet het betreffende socialemediaplatform op welke pagina u bent om die pagina te delen. Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid van het socialemediaplatform zelf, en wanneer u op 'delen' klikt, worden geen andere persoonsgegevens tussen Portakabin en het betreffende platform gedeeld.


Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit voor het oorspronkelijke doel waarvoor deze verzameld zijn, vereist is. Voor nadere informatie over specifieke bewaartermijnen kunt u contact opnemen met datacontroller@portakabin.com.

Onze aanpak ten aanzien van gegevensbeveiliging
Ter bescherming van uw informatie heeft Portakabin BV beleidsregels en procedures geïntroduceerd om te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang tot de informatie heeft, die informatie veilig en praktisch opgeslagen wordt en dat met betrekking tot alle systemen waarmee toegang tot de informatie verkregen kan worden, de vereiste beveiligingsmaatregelen genomen zijn. Om dit te bereiken hebben alle medewerkers, aannemers en onderaannemers rollen en verantwoordelijkheden die in deze beleidsregels en procedures beschreven staan.

Alle medewerkers, aannemers en onderaannemers krijgen de nodige training en de middelen die vereist zijn om ervoor te zorgen dat zij deze verantwoordelijkheden begrijpen.
Naast deze operationele maatregelen gebruiken wij een aantal technologieën en beveiligingssystemen om de beleidsregels te ondersteunen.

Om er zeker van te zijn dat deze maatregelen passend zijn, worden regelmatig kwetsbaarheidstests uitgevoerd. Er worden regelmatig audits uitgevoerd om zwakke plekken en gevallen van niet-nakoming te identificeren. Daarnaast worden alle onderdelen van de organisatie doorlopend gecontroleerd en gemeten om mogelijke problemen en kwesties te identificeren voordat deze zich voordoen. 

Uw rechten
Dit gedeelte beschrijft uw rechten uit hoofde van de privacywetgeving en hoe u deze uit kunt oefenen. Om de hieronder genoemde verzoeken te kunnen verwerken, moeten wij wellicht – voor uw eigen veiligheid – uw identiteit verifiëren. In dergelijke gevallen dient u te reageren om dit recht uit te oefenen. Daarnaast hebben wij wellicht aanvullende informatie nodig, bijvoorbeeld om ons te helpen de in uw verzoek genoemde gegevens op te zoeken.

Op een verzoek om uw rechten uit te oefenen wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek en alle vereiste identiteitsgegevens en overige informatie gereageerd. Bij bijzonder ingewikkelde verzoeken, of wanneer u een groot aantal verzoeken ingediend hebt, kan het tot drie maanden duren voordat wij reageren. In een dergelijk geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u te laten weten waarom het langer gaat duren.

Het recht op toegang tot de informatie die wij van u hebben
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om toegang te verkrijgen tot de informatie die wij van u hebben, en te vragen waarom wij deze informatie hebben, wie daar toegang toe heeft en waar wij deze informatie verkregen hebben. Een verzoek om dit recht uit te oefenen heet een 'verzoek tot inzage'.

Het recht om tegen de verwerking van uw gegevens te protesteren
U hebt het recht Portakabin BV te verzoeken met de verwerking van uw gegevens te stoppen. Bij ontvangst van dit verzoek nemen wij contact met u op om u te laten weten of wij daaraan kunnen voldoen of dat we een gerechtsvaardigde grond hebben de verwerking voort te zetten. Indien wij uw gegevens niet langer gebruiken, kunnen wij deze wel bewaren om onze andere rechten uit te oefenen. Indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, mogen wij dit blijven doen. Zo niet, dan stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beperkte verwerkingsrechten
In bepaalde gevallen kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn en gecontroleerd dienen te worden, of als wij deze gegevens niet langer nodig hebben maar deze voor u moeten bewaren zodat u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen. Beperking van uw persoonsgegevens houdt in dat wij uw persoonsgegevens alleen opslaan. Wij kunnen de verwerking alleen voortzetten indien u ons daar toestemming voor geeft, of om een rechtsvordering uit te oefenen of om een derde of de maatschappij te beschermen.

Het recht ons te vragen u geen directe marketing meer te sturen
U hebt het recht ons te vragen u geen directe marketing of reclame meer te sturen Om uw verzoek te kunnen verwerken, moeten wij wellicht – voor uw eigen veiligheid – uw identiteit verifiëren. Om geen marketing via de e-mail meer te ontvangen, kunt u de 'uitschrijven'-knop in onze marketingmails gebruiken. Let op: Het kan even duren voordat een verzoek u uit te schrijven effect heeft.

Het recht om gegevens die wij van u hebben, te corrigeren en bij te werken
Indien de gegevens die wij van u hebben, niet meer actueel, onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons dit laten weten en zullen wij erop toezien dat deze – nadat wij de nieuwe, door u aangeleverde gegevens geverifieerd hebben – aangepast worden.

Het recht uw informatie te laten wissen
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet langer zouden moeten gebruiken of dat wij daar onrechtmatig gebruik van maken, kunt u ons verzoeken de gegevens die wij van u hebben, te wissen. Na ontvangst van uw verzoek laten wij u weten wanneer de gegevens gewist zijn, of waarom deze niet gewist kunnen worden. Indien wij wettelijk verplicht zijn aan uw verzoek te voldoen, zullen wij uw gegevens volledig anonimiseren, zodat deze niet langer persoonsgegevens zijn en niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke door te sturen. Als wij uw verzoek ontvangen hebben, zullen wij hier indien mogelijk aan voldoen.

Toestemming
Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw informatie te bewaren, zullen wij u vragen een vakje aan te vinken op elk formulier waar toestemming voor vereist is. Door een dergelijk vakje aan te vinken geeft u aan dat u geïnformeerd bent over de redenen waarom Portakabin BV uw gegevens verzameld, het gebruik hiervan, hoe lang deze bewaard worden, wie daar verder toegang toe heeft en wat uw rechten als betrokkene zijn.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen aan datacontroller@portakabin.com

 

Cookies en volgen


Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of draagbare apparaat geplaatst worden wanneer u een website of applicatie bezoekt. Uw webbrowser (zoals Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome) stuurt deze cookies vervolgens bij elk volgend bezoek terug naar de website of applicatie zodat deze u kunnen herkennen en zaken als persoonlijke gegevens of uw gebruikersvoorkeuren kunnen onthouden.

Cookies zijn heel handig en helpen op vele manieren om uw bezoek aan websites zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen zij ervoor dat u efficiënt van pagina naar pagina kunt surfen en onthouden uw voorkeuren, maken onze marketing- en reclamecampagnes gerichter door u advertenties te tonen die op uw interesses toegesneden zijn en verbeteren uw ervaring in het algemeen. Zij kunnen er daarnaast voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, beter bij u en uw interesses aansluiten.

Er zijn – afhankelijk van hoe lang deze worden gebruikt – twee soorten cookies, sessiecookies en persistente cookies:

 • Sessiecookies worden alleen voor de duur van uw online sessie gebruikt en worden zodra u uw browser sluit, van uw computer of apparaat verwijderd.
 • Persistente cookies blijven nadat uw browser gesloten is, gedurende een bepaalde, voor het betreffende cookie geldende termijn op uw computer of apparaat staan. Deze persistente cookies worden telkens wanneer u de site bezoekt waarop het cookie is aangemaakt, geactiveerd.

 

In de meeste gevallen hebben wij uw toestemming nodig om op deze website cookies te gebruiken. Dit geldt niet wanneer het cookie essentieel is om u het door u gevraagde product of de door u verzochte dienst te kunnen leveren.

Toestemming
Indien u onze website bezoekt en uw browser ingesteld staat om cookies te accepteren, vatten wij dit op als een teken dat u ermee instemt dat wij cookies en andere, soortgelijke technologieën, zoals in dit privacybeleid beschreven, gebruiken. Indien u in de toekomst van gedachten verandert over ons gebruik van cookies, kunt u de instellingen in uw browser aanpassen, zodat cookies geweigerd of volledig uitgeschakeld worden.

Wanneer u onze website gebruikt, ongeacht of dit via een webbrowser of een apparaat gebeurt, kunnen de volgende 4 categorieën cookies gebruikt worden:
1. 'Strikt noodzakelijke' cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.


2. Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.


3. Functionele Cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.


4. Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

 

Cookies uitzetten
Indien u helemaal geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Bedenk wel dat, wanneer u dit doet, sommige functionaliteiten van deze website wellicht niet werken. Als u ervoor kiest geen gerichte advertenties te zien, ziet u nog steeds advertenties op www.portakabin.co.uk, maar zijn deze niet specifiek op u toegespitst. Zie voor verdere informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen de website over cookies van de Information Commissioner: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.

Vragen van klanten
Wanneer ons een vraag gesteld wordt, bewaart Portakabin BV de naam van de entiteit en de contactgegevens alleen om de vraag te kunnen verwerken.

Voor de online formulieren op deze website worden dezelfde cookies en volgtechnieken gebruikt als op de rest van de website (zie voor meer informatie 'Cookies en volgen' in dit privacybeleid).

Telefoongesprekken kunnen ter bescherming van de belangen van alle betrokken partijen worden opgenomen. Opnames van telefoongesprekken worden na 28 dagen gewist, tenzij deze vereist zijn voor verdere handelingen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over dit privacybeleid en/of onze verwerking van uw gegevens, of als u een van de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u via datacontroller@portakabin.com contact opnemen met onze Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming).

Klachtenprocedure
Indien u ontevreden bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met uw klacht terecht bij de Information Commissioner's Officer (ICO), die de privacywetgeving in het VK reguleert. Zie voor nadere informatie www.ico.org.uk.
Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. U dient dit privacybeleid regelmatig na te lezen om te zorgen dat u bekend bent met de meest recente versie die bij elk bezoek aan de website van toepassing is. Daarnaast kunt u per e-mail van belangrijke wijzigingen op de hoogte gesteld worden.

 

Beleid bijgewerkt op 1 april 2021