Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze generatie.

Om te voorkomen dat de temperatuur wereldwijd meer dan 1,5ºC stijgt en om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te vermijden, moet de wereld tegen 2050 Netto Nul emissies bereiken.

Wij zijn trots op onze traditie van innovatie in modulair bouwen en zetten ons in om deze creatieve benadering te gebruiken om de grootste uitdaging van onze generatie aan te pakken: de klimaatcrisis.

1590 cover BEFL

MEER INFORMATIE

Hoe we reageren op de klimaatverandering

Ons Net Zero Stappenplan beschrijft de manieren waarop wij de emissies van onze activiteiten zullen verminderen. Tegelijk biedt dit ons de kans om onze klanten en gemeenschappen innovatieve producten en diensten aan te bieden die hen helpen hun duurzaamheidsambities waar te maken.

 1. Onze verbintenis

  Sinds 1961 staat Portakabin aan de spits van de innovatie in de bouwsector. Het is een pionier in modulair bouwen, een slimmere manier van bouwen.

  We zijn veranderd, we hebben ons aangepast en we zijn gegroeid, maar altijd met het doel een betere toekomst te creëren. Nu de wereld voor enorme klimaatuitdagingen staat, zijn wij klaar om onze rol te spelen bij het tot stand brengen van de duurzame circulaire economie die de planeet nodig heeft. We zullen dit op een integere manier doen door onze emissies in scope 1, 2 en 3 zoveel mogelijk te beperken.

  Onze ambitieuze doelstellingen zijn wetenschappelijk onderbouwd, afgestemd op het Science Based Target Initiative (SBTi) en op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Ik maak me zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering en ik geloof dat we als individuen, als bedrijven en als regeringen een collectieve verantwoordelijkheid hebben om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat we een planeet hebben die toekomstige generaties kan voeden en ondersteunen...Dit is een opwindende maar uitdagende routekaart en ik zou jullie echt willen aanmoedigen om mee te doen, zowel aan de bedrijfsinitiatieven maar ook als individu. We kunnen er komen als we dit samen doen.

Dan Ibbetson, CEO, Portakabin Limited
 1. Onze emissies

  Wij hebben geschat dat Portakabin in 2019 165,934 ton broeikasgassen (tCO2e) heeft uitgestoten, wat ruwweg overeenkomt met het energieverbruik van ongeveer 47,400 woningen gedurende één jaar.

  SAMENVATTING VAN DE SCOPES

  SCOPE 1 EN 2

  Directe en indirecte emissies: 4,288 tC02e

  SCOPE 3

  Alle andere indirecte: 161,646 tC02e

Drijfveren voor verandering

Er zijn veel dingen die we allemaal kunnen doen om onze collectieve impact op het milieu te verminderen. Maar de vijf onderstaande prioriteitsgebieden zijn echter de gebieden waarop wij bij Portakabin het grootste verschil kunnen maken.
Versnelde invoering van hernieuwbare energie
Op weg naar een schonere toekomst
Samenwerken met de belangrijkste belanghebbenden in onze waardeketen
Koolstofarmere materialen
Verwijdering van koolstof

Een van onze belangrijkste maatregelen om onze Scope 1 en 2 emissies te verminderen, is over te schakelen op 100% hernieuwbare energie, hetzij via levering hetzij via opwekking ter plaatse. Door hernieuwbare elektriciteit te gebruiken voor de wereldwijde activiteiten van Portakabin en ons aardgasverbruik te vervangen, zullen we onze kritieke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen elimineren.

Door over te schakelen op een volledig elektrisch wagenpark en door met onze leveranciers samen te werken om efficiëntere voertuigen en brandstoffen te gebruiken voor het vervoer van onze gebouwen, zullen wij onze vervoersemissies verminderen. Door ook te kijken naar de manier waarop de logistieke voertuigen van onze leveranciers worden ingezet, zullen wij onze emissies verder terugdringen door optimalisatie, onder meer door een maximaal gebruik van vrachtwagens en een efficiëntere route.

Samenwerking met onze klanten en leveranciers is essentieel om onze grootste emissiebron aan te pakken - de emissies die ontstaan door het gebruik van onze modulaire gebouwen door onze klanten. Wij zullen belanghebbenden in onze hele waardeketen aanmoedigen om over te schakelen op hernieuwbare energie voor de modulaire gebouwen die zij van ons huren, en wij zullen energie-efficiëntere éénheden produceren om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van onze klanten.

Wij zullen samenwerken met onze leveranciers om materialen met een lagere koolstofuitstoot te gebruiken, zoals koolstofarm staal en glas, om onze voetafdruk van onze tweede belangrijkste emissiebron te verkleinen - de grondstoffen die we kopen om onze producten te bouwen. Dit vermindert onze uitstoot vanaf het begin van de productlevenscyclus, zonder afbreuk te doen aan de hoge kwaliteit die we aan onze klanten bieden.

Zodra wij de emissies uit onze waardeketen zoveel mogelijk verminderd hebben, zullen wij toonaangevende koolstofverwijderingstechnieken toepassen om eventuele eindresiduen aan te pakken en onze algemene doelstellingen te halen. In overeenstemming met de SBTi hebben we ons ontkolingstraject op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgestippeld om ervoor te zorgen dat onze methodes de emissies op duurzame wijze in evenwicht houden.

Gratis en volledig vrijblijvend
VRAAG EEN OFFERTE AAN
Ontvang uw gratis brochures
DOWNLOADEN
Een afspraak maken
Bezoek plannen