VERKLARING VAN PORTAKABIN BV INZAKE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL 2020

INLEIDING VAN DE CHIEF EXECUTIVE

Overeenkomstig ons streven naar integere bedrijfsvoering en ingevolge alle toepasselijke wet- en regelgeving werken wij doorlopend aan verbetering van onze maatregelen om slavernij en mensenhandel tegen te gaan.

Deze verklaring omschrijft de positieve stappen die wij hebben genomen en nog altijd nemen om te verzekeren dat in onze leveringsketen en alle andere onderdelen van onze onderneming geen slavernij of mensenhandel voorkomt.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Portakabin is een Europese producent van verplaatsbare en modulaire bouwoplossingen. Wij zijn onderdeel van de Shepherd Building Group Limited (Ondernemingsnummer: 653663), wat tevens onze hoofdmoedermaatschappij is.

Het hoofdkantoor van Portakabin bevindt zich in het VK. Portakabin heeft meer dan 1750 medewerkers en is in tien landen actief: Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Wereldwijd bedraagt de jaaromzet van Portakabin meer dan £ 315 miljoen. Meer informatie over Portakabin is te vinden op www.portakabin.com

ONZE ONDERNEMING

Portakabin biedt binnen een breed scala aan sectoren verplaatsbare en modulaire gebouwen te koop en te huur aan, en verkoopt geprefabriceerde permanente gebouwen voor tijdelijk, semipermanent en permanent gebruik, die voor vele toepassingen geschikt zijn – van kantoren, kinderdagverblijven en klaslokalen tot ziekenhuisafdelingen, callcenters en laboratoria. Het hoofdkantoor van Portakabin bevindt zich in York, en het bedrijf werkt vanuit een netwerk van verhuurcentra.

ONZE LEVERINGSKETENS

Onze leveringsketens zijn verantwoordelijk voor het inkopen van een breed scala aan materialen en het aanbieden van verschillende onderaannemingsdiensten. Dit betreft onder andere staal, hout en bulkchemicaliën ten behoeve van ons productieproces en andere materialen zoals meubilair, elektronica, ijzerwaren en ramen voor de bouw en inrichting van voltooide units.

Onder de in onderaanneming geboden leverings- en installatiediensten vallen dakbedekking, gevelbekleding, vloeraanleg, grondwerk, loodgieterswerk en werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast bieden zij in onderaanneming diensten op locatie, zoals catering, schoonmaakdiensten, adviesdiensten, ICT en telecom‑ondersteuningsdiensten.

ONS BELEID TEN AANZIEN VAN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Wij vinden het belangrijk moderne slavernij en mensenhandel in onze leveringsketens en alle onderdelen van onze onderneming uit te bannen. Dit standpunt voldoet aan ons Bedrijfsethiekbeleid.

DUE DILIGENCE TEN AANZIEN VAN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Als onderdeel van ons initiatief om risico's te herkennen en te beperken, streven wij naar doorlopende verbetering om het risico van slavernij en mensenhandel verder te beperken. Er zijn processen ingevoerd op basis waarvan leveranciers en onderaannemers door middel van een gecontroleerd proces worden aangetrokken en door ervaren, gekwalificeerde en goed geïnformeerde wervingsprofessionals binnen onze centrale wervingsafdeling goedgekeurd moeten worden voordat zij materialen of onderaannemingsdiensten mogen leveren.

Ons wervingsproces geeft duidelijk de normen en verwachtingen aan waar al onze partners in de leveringsketen met betrekking tot slavernij en mensenhandel aan moeten voldoen. Leveranciers wordt gevraagd een Gedragscode voor Leveranciers te ondertekenen.

Er zijn processen ingevoerd die ons in staat stellen om (waar mogelijk) alle potentiële risico's binnen de leveringsketens te identificeren en te beperken. Deze processen worden doorlopend herzien om te zorgen dat ze effectief blijven.

Wij hebben systemen geïntroduceerd om klokkenluiders te beschermen. Wij zijn nog altijd geaccrediteerd door Achilles.

LEVERANCIERS DIENEN ONZE WAARDES IN ACHT TE NEMEN

Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van slavernij en mensenhandel. Om ervoor te zorgen dat alle partijen in onze leveringsketen en aannemers onze waardes in acht nemen, eisen wij van onze leveranciers en onderaannemers dat zij onze Gedragscode voor Leveranciers naleven. Alle leveranciers wordt gevraagd een schriftelijke verklaring te retourneren waarin zij bevestigen dat zij aan de Britse Modern Slavery Act van 2015 voldoen.

Daarnaast heeft Portakabin recent haar aannemingsprocessen herzien en zal ze in 2021 haar contractuele voorwaarden – waarin momenteel een toezegging om geen gebruik te maken van slavernij en niet deel te nemen aan mensenhandel opgenomen zijn – verder aanpassen.

TRAINING EN BEWUSTZIJN

In 2019 heeft het bedrijf besloten de manier te herzien waarop onze collega's bewust gemaakt worden van kwesties op het gebied van moderne slavernij en mensenhandel, en van andere zaken op het gebied van naleving van wet- en regelgeving, voor zover dit voor hun rol binnen de organisatie relevant en passend is.

Er is een eLearning-module beschikbaar gesteld om collega's te helpen de vereiste mate van inzicht in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel te verkrijgen. Middels deze module wordt uitgelegd hoe wij allemaal een rol spelen bij het uitbannen van moderne slavernij en mensenhandel in ons bedrijf en onze leveringsketen.

Alle medewerkers zijn geïnformeerd om een zeer goed inzicht te bieden in wat Moderne Slavernij en Mensenhandel inhoudt, en het nultolerantiebeleid van Portakabin ten aanzien daarvan duidelijk te maken.

De training 'Learning to Lead in Portakabin', een 1 dag durende inleiding tot leiderschap, waarin onze aansprakelijkheid als Bedrijf jegens onze Klanten en Partners wordt uitgelegd, wordt nog altijd gegeven en is verplichte kost voor alle nieuwe lijnmanagers. Tijdens deze training komt ook ons streven naar een transparante en integere leveringsketen, zonder enige vorm van slavernij, ter sprake.

DE DOELTREFFENDHEID VAN ONZE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Wij hebben deze verklaring aan onze inkoopafdelingen voorgelegd en ze in de gelegenheid gesteld feedback te geven, vragen te stellen en een reactie daarop te krijgen.

Ons centrale inkoopteam voert momenteel een analyse van het risico van niet-nakoming in onze leveringsketen uit. Daarnaast overlegt het team met de Kwaliteitsafdeling over hoe het controleproces ten aanzien van leveranciers verbeterd kan worden om te zorgen dat aan de overeengekomen normen wordt voldaan. Wij eisen van onze leveranciers dat zij zich aan onze beleidsregels houden (inclusief het Bedrijfsethiekbeleid, het Anti-Omkopings- en Anti-Corruptiebeleid, en het Gelijke Kansen- en Diversiteitsbeleid) en vragen hen dit middels onze Gedragscode voor Leveranciers specifiek te bevestigen.

VERDERE MAATREGELEN

Na een beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregelen die wij genomen hebben om slavernij en mensenhandel in onze leveringsketens uit te bannen, zijn wij voornemens de volgende nadere stappen te nemen om slavernij en mensenhandel in onze leveringsketens tegen te gaan:

  • Na de invoering van een Gedragscode voor Leveranciers waaraan al onze leveranciers zich dienen te houden, gaan we nu over op het beoordelen van de doeltreffendheid ervan;
  • Onze Verantwoordelijke Bedrijfsaanpak zal bijgewerkt en opnieuw gecommuniceerd worden om ons nultolerantiebeleid ten aanzien van slavernij in onze leveringsketen en ons bedrijf als geheel te benadrukken;
  • Bepaalde werknemers zullen verplicht worden een training te volgen om inzicht in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel te verkrijgen;
  • In 2020 willen wij een competentiematrix introduceren die een duidelijke richtlijn biedt ten aanzien van verplichte training binnen het bedrijf. Dit betreft onder andere training om inzicht in Moderne Slavernij te verkrijgen; en
  • We blijven informatie met betrekking tot moderne slavernij communiceren en doorgeven om het bewustzijn te vergroten.

Deze verklaring wordt gegeven met inachtneming van Artikel 54 lid 1 van de Britse Modern Slavery Act van 2015 en omvat onze verklaring ten aanzien van slavernij en mensenhandel voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

Deze verklaring is op 16 juni 2020 door de Raad van Bestuur van Portakabin BV goedgekeurd.

Derek Carter signature

Derek Carter

Chief Executive

Voor en namens Portakabin BV