Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar onze generatie voor staat.

 

Willen we de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5ºC en de ergste gevolgen van klimaatverandering vermijden, dan moet de wereld vóór 2050 een niveau van netto nul uitstoot (Net Zero) zien te bereiken.

 

We hebben een rijke geschiedenis van innovatief, modulair bouwen. Deze creatieve benadering willen we nu optimaal gaan inzetten in antwoord op de grootste uitdaging van onze generatie: de klimaatcrisis.

 

 

1590 cover NL

MEER INFORMATIE

Ons antwoord op klimaatverandering

In onze routekaart naar Net Zero is vastgelegd hoe wij de uitstoot die vrijkomt in het kader van onze activiteiten willen terugdringen. Deze inspanningen gaan gepaard met de kans om onze klanten en gemeenschappen te voorzien van innovatieve producten en diensten die hen helpen hun eigen duurzaamheidsambities waar te maken.

 1. Onze ambitie

  Al sinds 1961 is Portakabin een toonaangevende pionier op het gebied van innovatief en slim bouwen met modulaire componenten. 

  We zijn veranderd, we hebben ons aangepast en we zijn gegroeid. Maar altijd met het oog op het creëren van een betere toekomst. En nu de wereld voor enorme klimaatuitdagingen staat, zijn wij er klaar voor om onze bijdrage te leveren aan de duurzame, circulaire economie die onze planeet nodig heeft.

  Dat doen we door op een integere manier alle mogelijke maatregelen te nemen om onze uitstoot in Scope 1, 2 en 3 terug te dringen.

  Onze ambitieuze doelstellingen zijn gebaseerd op de wetenschap, in lijn met het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Ik maak me zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering en ik geloof dat we als individuen, als bedrijven en als regeringen een collectieve verantwoordelijkheid hebben om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat we een planeet hebben die toekomstige generaties kan voeden en ondersteunen...Dit is een opwindende maar uitdagende routekaart en ik zou jullie echt willen aanmoedigen om mee te doen, zowel aan de bedrijfsinitiatieven maar ook als individu. We kunnen er komen als we dit samen doen.

Dan Ibbetson, CEO, Portakabin Limited
 1. Onze emissies

  We hebben berekend dat Portakabin in 2019 165.934 ton broeikasgassen (tCO2e) heeft uitgestoten. Dat komt ongeveer overeen met het energieverbruik van zo’n 47.400 woningen per jaar.

  OVERZICHT PER SCOPE

  SCOPE 1 EN 2

  Directe en indirecte uitstoot: 4,288 tC02e

  SCOPE 3

  Alle overige indirecte uitstoot: 161,646 tC02e

Drijfveren voor verandering

Iedereen kan actie ondernemen om onze collectieve impact op het milieu te beperken. Als Portakabin maken we echter het grootste verschil op onderstaande vijf aandachtsgebieden.
Sneller overschakelen op hernieuwbare energie
Groener rijden voor een groenere toekomst
Samenwerken met de belangrijkste stakeholders in onze hele waardeketen
Koolstofarmere materialen
CO2-neutralisatie

Een van de belangrijkste maatregelen waarmee we onze uitstoot in Scope 1 en 2 willen terugdringen, is de overschakeling op 100% hernieuwbare energie, hetzij via inkoop, hetzij via opwekking ter plaatse. Door hernieuwbare energie in te zetten voor de wereldwijde activiteiten van Portakabin en een andere oplossing te vinden voor ons aardgasverbruik, worden we veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

De overgang naar een wagenpark met uitsluitend elektrische voertuigen (EV’s) en de samenwerking met onze leveranciers om meer milieuvriendelijke voertuigen en brandstoffen te gebruiken om onze gebouwen te verplaatsen, zullen de uitstoot die wij via onze transporten genereren omlaag brengen. En we dringen onze uitstoot nog verder terug door te onderzoeken hoe onze leveranciers hun logistieke voertuigen inzetten en deze praktijken te optimaliseren, bijvoorbeeld door het laadvermogen van vrachtwagens te maximaliseren en zo efficiënt mogelijke routes te plannen.

Intensieve samenwerking met onze klanten en leveranciers is van essentieel belang om onze grootste bron van uitstoot aan te pakken: de uitstoot die ontstaat wanneer klanten onze modulaire gebouwen gebruiken. We zullen stakeholders in onze hele waardeketen aanmoedigen om over te schakelen op hernieuwbare energie voor de modulaire gebouwen die zij van ons huren. En we gaan energie-efficiëntere units bouwen om tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van onze klanten.

Samen met onze leveranciers gaan we aan de slag om koolstofarmer materiaal in te kopen (zoals koolstofarm staal en glas) om de voetafdruk van onze op een na belangrijkste bron van uitstoot te verkleinen: de grondstoffen die wij inkopen om onze producten mee te bouwen. Zo verminderen we onze uitstoot al aan het begin van de levenscyclus van het product, zonder in te boeten op de hoge kwaliteit die we onze klanten leveren.

Zodra we de in onze waardeketen gegenereerde uitstoot zo veel mogelijk hebben teruggebracht, zullen we geavanceerde technieken voor CO2-neutralisatie gaan inzetten om de laatste restuitstoot aan te pakken en onze algemene doelstellingen te behalen. In lijn met het SBT-initiatief hebben we ons koolstofvrij maken traject op een degelijke, wetenschappelijke manier uitgestippeld. Zo waarborgen we dat we met onze methoden de uitstoot op een duurzame manier in balans brengen.

Volledig vrijblijvend en gratis
VRAAG EEN OFFERTE AAN
Ontvang uw gratis brochures
DOWNLOADEN
Een afspraak maken
Bezoek plannen