Leveranciers van modulaire bouwsystemen zijn al bijna vier decennia lang verenigd binnen de VVVA, de Vereniging van Verplaatsbare accommodaties. Om samen optimaal te anticiperen op de huidige en toekomstige marktontwikkelingen, heeft de vereniging een nieuwe koers ingezet en de naam gewijzigd in Modulair Nederland, de branchevereniging voor modulaire en circulaire bouwers.

Modulair Nederland wil het adaptieve vermogen van de leefomgeving versterken. Dit doen wij door de innovatiekracht van modulaire en circulaire bouwers te verenigen en hen gezamenlijk te assisteren bij hun ambities om duurzame huisvestingsoplossingen te bieden voor de behoeften van vandaag en morgen, van zorg en onderwijs tot kantoren en woningen

E. van der Meijden, Directeur Modulair Nederland

De branche-vereniging heeft een vijfkoppig bestuur, bestaande uit Robbert Jan van Gent (Portakabin), Carlos Klein (Klein Groep), Joziene van de Linde (De Meeuw), Jorg Schilder (Dutch Cabin Group) en Harry van Zandwijk (Daiwa House Group). Edward van der Meijden, directeur van Modulair Nederland: “We brengen de kennis en ervaring van onze leden samen in expertteams rondom thema’s als regelgeving, circulariteit, fiscaliteit en marketing.  Actueel binnen de vereniging zijn thans de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het onderwerp ‘Roerend-onroerend’ in relatie tot fiscale behandeling en financiering.“

Remontabel bouwen als vertrekpunt

Iedere bouwer die remontabel bouwt, kan in beginsel lid worden van Modulair Nederland. “Onder remontabel bouwen verstaan we dat de samenstellende delen van een gebouw in het geheel worden hergebruikt. Het gaat hierbij dus om herbruikbare functionele modules en componenten. Bij remontabel bouwen wordt geen onderscheid gemaakt in 2D- of 3D-bouwen”. Aanvullende criteria voor het lidmaatschap hebben betrekking op aantallen en omvang van projecten, verdeeld over gebruiksfuncties. Bekijk voor meer informatie www.modulairnederland.nl

Volledig vrijblijvend en gratis
Vraag een offerte aan
Ontvang uw gratis brochures
Download een brochure
Een afspraak maken
Bezoek plannen