VERKLARING VAN PORTAKABIN INZAKE ETHIEK EN DEONTOLOGIE 2020

 

PORTAKABIN LIMITED, VERKLARING INZAKE

Ethiek en deontologie 2021

INLEIDING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

In overeenstemming met ons engagement om ethisch te werken en conform alle relevante wet- en regelgeving, streven we er voortdurend naar om onze praktijken ter bestrijding van slavernij en mensenhandel te verbeteren.

Deze verklaring beschrijft de positieve stappen die we hebben ondernomen en nog steeds ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen onze toeleveringsketen of in enig ander onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE

Portakabin is een Europese fabrikant van draagbare en modulaire bouwoplossingen. Wij maken deel uit van de Shepherd Building Group Limited (ondernemingsnummer: 653663), onze moedermaatschappij.

Portakabin heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Portakabin heeft meer dan 1750 medewerkers en is actief in tien landen: Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Portakabin heeft een wereldwijde jaarlijkse omzet van meer dan £ 315 m. Meer info over Portakabin vindt u op www.portakabin.com.

ONS BEDRIJF

Portakabin biedt draagbare en modulaire gebouwen te koop en te huur aan. Daarnaast bieden we ook off-site geproduceerde permanente gebouwen te koop aan voor tijdelijk, semi-permanent en permanent gebruik. Het kan hierbij gaan om verschillende sectoren en voor uiteenlopende toepassingen, van kantoren, crèches en klaslokalen tot ziekenhuisafdelingen, callcenters en laboratoria. Portakabin heeft zijn hoofdkantoor in York en werkt vanuit een netwerk van verhuurcentra.

ONZE TOELEVERINGSKETENS

Onze toeleveringsketens zijn verantwoordelijk voor de in- en aankoop van een brede waaier aan materialen en een verscheidenheid aan diensten van onderaannemers. Zo kopen wij onder andere staal, hout en bulkchemicaliën aan voor ons productieproces, maar ook andere materialen zoals meubilair, elektriciteit, ijzerwaren en ramen voor de assemblage en inrichting van onze afgewerkte eenheden.

Onze onderaannemers staan in voor de levering en installatie van dakbedekking, gevelbekleding, vloeren, grondwerken, loodgieterij en mechanische en elektrische installaties. Ze leveren eveneens diensten ter plaatse: catering, schoonmaak, consultants, IT en ondersteunende diensten voor de telecomsector.

ONS BELEID INZAKE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Wij verbinden ons ertoe dat er geen moderne slavernij of mensenhandel wordt toegelaten in onze toeleveringsketens of in enig ander onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Dit standpunt stemt overeen met ons beleid inzake bedrijfsethiek.

ZORGVULDIGHEIDSPROCEDURES VOOR SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

Als onderdeel van ons initiatief om risico's te identificeren en te beperken, streven we voortdurend naar verbetering om het risico op slavernij en mensenhandel te beperken. We volgen bepaalde procedures om ervoor te zorgen dat leveranciers en onderaannemers via een gecontroleerd proces worden ingeschakeld en dat ze bij onze inkoopprocedure worden goedgekeurd door ervaren, gekwalificeerde inkopers voordat ze worden ingehuurd voor het leveren van materialen of van onderaannemingsdiensten.

Onze aanwervingsprocedure beschrijft duidelijk de normen en verwachtingen die we van al onze partners in de toeleveringsketen verlangen met betrekking tot slavernij en mensenhandel. Onze leveranciers wordt gevraagd om een gedragscode voor leveranciers te ondertekenen.

We beschikken over processen die ons in staat stellen om (waar mogelijk) potentiële risico's binnen de toeleveringsketen te identificeren en te beperken. Deze procedures worden voortdurend herzien om hun doeltreffendheid te bewaken.

We beschikken over systemen om klokkenluiders te beschermen. We blijven houder van het Achilles-certificaat.

NALEVING VAN ONZE WAARDEN DOOR DE LEVERANCIERS

We passen nultolerantie toe als het op slavernij en mensenhandel aankomt. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze toeleveringsketen en bij onze aannemers zich onze waarden respecteert, eisen wij dat zij zich aan onze gedragscode voor leveranciers houden. Alle leveranciers worden gevraagd een schriftelijke verklaring in te dienen waarin zij bevestigen dat zij voldoen aan de Modern Slavery Act 2015.

Daarnaast heeft Portakabin onlangs de contractprocedures herzien en zal in de loop van 2021 worden gekeken naar een verdere actualisering van onze contractvoorwaarden, die momenteel een toezegging bevatten om geen slavenarbeid in te zetten of deel te nemen aan mensenhandel.

OPLEIDING EN BEWUSTZIJN

De onderneming heeft in de loop van 2019 besloten haar aanpak qua omgang met collega's te herbekijken en ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de problematiek rond moderne slavernij en mensenhandel (naast andere zaken op het gebied van naleving van wet- en regelgeving) met betrekking tot en in het kader van hun rol binnen de organisatie.

Er is een eLearning-module beschikbaar om collega's te helpen het vereiste niveau van inzicht in de risico's van moderne slavernij en mensenhandel te bereiken. Deze module maakt duidelijk hoe we allemaal een rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat moderne slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in ons bedrijf of onze toeleveringsketen.

Alle medewerkers hebben een grondig overzicht gekregen van wat moderne slavernij en mensenhandel inhoudt en van de nultolerantie die Portakabin hierin hanteert.

'Leren leiden in Portakabin', de introductie van 1 dag in leiderschap, met bedrijfsverantwoordelijkheid tegenover onze klanten en partners, wordt nog steeds gegeven en is verplicht voor alle nieuwe lijnmanagers. Hierin zit ook onze wens vervat om naar een transparante en ethische toeleveringsketen te streven en slavernij tot nul te herleiden.

ONZE DOELTREFFENDHEID BIJ DE BESTRIJDING VAN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

We hebben deze verklaring onder de aandacht gebracht van de mensen in onze in- en aankoopfuncties en hen de mogelijkheid geboden om feedback te geven, vragen te stellen en deze te laten beantwoorden.

Ons centrale inkoopteam voert momenteel een beoordeling uit van het risico van niet-naleving in onze toeleveringsketen. Het team bespreekt ook met de Kwaliteitsverantwoordelijke hoe we het auditproces van de leveranciers kunnen updaten en verbeteren om de naleving van de overeengekomen normen te garanderen. Wij eisen van onze leveranciers dat zij zich houden aan ons beleid (met inbegrip van het bedrijfsethisch beleid, het antiomkoop- en anticorruptiebeleid en het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit) en vragen om uitdrukkelijke erkenning hiervan via onze gedragscode voor leveranciers.

VERDERE STAPPEN

Na een evaluatie van de doeltreffendheid van de stappen die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketens is, zijn we van plan de volgende verdere stappen te ondernemen om slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens te bestrijden:

  • Na de ontwikkeling van een gedragscode voor leveranciers, die door al onze leveranciers moet worden nageleefd, gaat onze aandacht nu uit naar het meten van de doeltreffendheid;
  • We zullen ons verantwoord ondernemerschap opfrissen en opnieuw communiceren, waarbij we de nadruk leggen op een nultolerantiebenadering van slavernij in onze toeleveringsketen en ons bedrijf als geheel;
  • De aangewezen medewerkers zullen een opleiding krijgen om de risico's van moderne slavernij en mensenhandel te begrijpen;
  • In 2020 zijn we van plan om een competentiematrix te lanceren die een duidelijke richting zal geven aan de verplichte opleidingen binnen het bedrijf. Hierin zal Bewustzijn inzake moderne slavernij worden opgenomen; en
  • we zullen blijven communiceren en informatie over moderne slavernij in het hele bedrijf blijven verspreiden om het bewustzijn te vergroten.

Deze verklaring wordt afgelegd op grond van artikel 54, lid 1, van de Modern Slavery Act 2015 en vormt onze verklaring inzake slavernij en mensenhandel voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

Deze verklaring werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Portakabin Limited op 16 juni 2020.

 

 

Derek Carter

Algemeen Directeur

Voor en namens Portakabin Limited